Zasady współpracy

Przed podpisaniem umowy

Wszystkim naszym nowym Klientom proponujemy 3-miesięczny okres próbny oraz promocyjną zniżkę na abonament w wysokości 50%. Oznacza to że przez pierwsze 3 miesiące od podpisania z nami umowy, możecie w każdej chwili złożyć nam pisemne oświadczenie
o rezygnacji z naszych usług, a miesięczny abonament wynosi tylko 100 PLN brutto. Jest to czas by się wzajemnie poznać.

Oferujemy możliwość stałego obniżenia abonamentu. Wystarczy wypełnić, oprócz niezbędnych dokumentów, dobrowolną ankietę. Dzięki temu zyskasz aż do 50% zniżki abonamentu.

Ankieta zawiera informacje ułatwiające naszą współpracę. Gdy otrzymamy wypełniona ankietę, jeszcze w trakcie trwania okresu próbnego zaproponujemy zniżkę a o jej wysokości poinformujemy pocztą elektroniczną.

Jeśli przyjmiesz naszą propozycję, zniżka na abonament będzie obowiązywała przez cały czas trwania naszej umowy. 

Napisz do nas lub zadzwoń by umówić się na spotkanie, na którym dowiesz się wszystkiego o formule naszej współpracy

 

Podpisanie umowy

Pobierz następujące dokumenty i zapoznaj się z nimi:

     Umowa

     Regulamin

     Pełnomocnictwo

     Ankieta(opcjonalnie)

     Cenik usług

a następnie przeczytaj i wypełnij

Dołącz kserokopię zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS swojej firmy.

Umowę podpisujemy w wybrany przez Klienta sposób:


1. W trakcie spotkania z Klientem
2. Klient wysyła do Lex-Med Silesia dwa podpisane przez siebie egzemplarze umowy i pełnomocnictwa oraz dwa zaparafowane egzemplarze Cennika usług i Regulaminu oraz kserokopię zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS. My niezwłocznie wysyłamy mu w/w dokumenty podpisane przez członka Zarządu, drugi egzemplarz archiwizujemy.

 

adres do doręczeń:

Lex-Med Silesia
ul. Zbrojarzy 98/25
30-412  Kraków

 

Umowa zacznie obowiązywać z chwilą podpisania Umowy przez członka Zarządu LEX-MED. Od tego momentu zaczyna się trzymiesięczny okres próbny. W tym czasie na życzenie Klienta będziemy mogli ustalić wysokość stałej obniżki abonamentu.

Abyśmy mogli reprezentować Klientów przed urzędami administracji państwowej, nasza umowa musi być zawarta na okres co najmniej 12 miesięcy lub na czas nieoznaczony. Jest to wymóg niezbędny dla skutecznego reprezentowania Klienta w oparciu o wystawione nam pełnomocnictwo.

 

Po podpisaniu umowy 

Klient otrzymuje od nas wizytówki Lex-Med Silesia, które będzie wręczał pacjentowi w sytuacji sporu. Pacjent skontaktuje się z nami
i od tej pory to my zajmiemy się wyjaśnianiem problemu i mediacjami.

Klient otrzymuje pocztą elektroniczną przydatne informacje z zakresu prawa medycznego z wyjaśnieniami (jeśli zgłosi taką potrzebę).

Klient ma codziennie możliwość telefonicznego kontaktu w celu skonsultowania problemu zawodowego, którego nie jest w stanie rozwiązać bez pomocy połączonych sił lekarzy i prawników.

Klient ma codziennie możliwość telefonicznego lub mailowego kontaktu w celu wyjaśnienia niejasności w prawie medycznym.
Na pytania odpowiemy niezwłocznie.

Zastępujemy Klienta we wszelkich sporach wynikłych z racji wykonywanego zawodu, a jeśli reprezentacja nie jest możliwa, towarzyszymy w spotkaniach.

W przypadku gdy rozwiązanie problemu wykracza możliwości zawarte w abonamencie, wspieramy Klienta w znalezieniu najlepszego rozwiązania.

Oczekujemy od Klienta, że będzie należycie i zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa wypełniał dokumentację medyczną i zawiadamiał nas niezwłocznie o powstałych problemach i potencjalnych sporach.

Pliki do pobrania

Lex-Med Silesia Sp. z o.o.
884 305 030
884 305 031
884 305 032
biuro@lex-med.pl