Dla Kogo

 

W środowisku medycznym od kilku lat narasta niepokój związany z represyjnymi regulacjami prawnymi przyjmowanymi w naszym kraju.

Ilość podmiotów zobligowanych do kontroli wciąż wzrasta. Wzrasta też presja oraz stres związany z wykonywaniem zawodu medycznego. Każdego dnia każdy z nas – lekarzy, stomatologów, farmaceutów – może zderzyć  się z problemem prawnym, który może zaważyć  na jego dobrym imieniu, dobrach osobistych, czy też wręcz na całej karierze. Statystycznie, każdy lekarz staje pewnego dnia wobec ryzyka otrzymania pozwu od pacjenta, dlatego nie jest kwestią  czy będzie mu potrzebna pomoc prawna, ale kiedy?

 

Strata czasu i stres – tego lepiej unikać.

Czynności prawne, sporządzanie pism i dokumentów, składanie wyjaśnień absorbują i są niezwykle stresujące szczególnie, gdy nie posiada się wiedzy w tym zakresie. Formuła naszej działalności zakłada przejęcie czasochłonnych i nieprzyjemnych czynności. Biorąc na siebie odpowiedzialność za prowadzenie sprawy, oszczędzamy Twój czas, który możesz poświęcić rodzinie, przyjaciołom i pacjentom. Minimalizujemy też stres, jaki wiąże się ze sporem.

 

Obecnie definicje zdarzeń medycznych są bardzo szerokie, nieświadomie i bez złej woli można wejść w konflikt
z prawem. Każdy lekarz i farmaceuta może znaleźć się w trudnej
i stresującej sytuacji:

 

     Brak świadomej i dobrowolnej  zgody pacjenta spełniającej  obecnie obowiązujące  normy na wykonanie procedury medycznej

     Zakażenie rany pooperacyjnej

     Zarzut postępowania sprzecznego z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej

     Oskarżenie o błąd rokowania

     Oskarżenie o błąd diagnostyczny

     Oskarżenie o błąd terapeutyczny

     Zarzut niedochowania tajemnicy lekarskiej

     Zarzut wydania nieodpowiedniego leku

     Zarzut nieprawidłowego przygotowania leku sporządzonego
na podstawie recepty

     Błąd ordynowania produktu medycznego

Nasze usługi kierujemy
do wykonawców wszystkich
zawodów medycznych:

Lex-Med Silesia Sp. z o.o.
884 305 030
884 305 031
884 305 032
biuro@lex-med.pl